Viên Thông Pagoda

TRƯỜNG VIỆT NGỮ VIÊN THÔNG
Khai Giảng Niên Khóa 2015-2016

Ngày Chủ Nhật, 06 Tháng 09 Năm 2015. Lúc 10 giờ sáng
Tại Viên Thông Tự, 17355 Groeschke Rd. Houston, TX 77084
Kính gởi: Quý Phụ Huynh Học Sinh

Niên học 2014-2015 đã trôi qua, trường Việt Ngữ Viên Thông cám ơn các giáo viên đã hết lòng hướng dẫn dạy dỗ các em. Cám ơn cha mẹ đã hết lòng khuyến khích các em siêng năng đến trường học Việt Ngữ để nuôi dưỡng cội nguồn văn hóa Việt Nam, đạo đức truyền thống trong mỗi em.

Tại lớp học Việt Ngữ Viên Thông, ngoài việc dạy học Việt Ngữ, các em còn được hướng dẫn cách phát triển đồng bộ về mặt tâm lý, đạo đức và tài năng để các hạt giống trí tuệ và từ bi nẩy mầm tốt tươi trong tâm thức.

Những học sinh cũ, xin phụ huynh gửi phiếu ghi danh sớm để tiện việc sắp xếp lớp. Hạn chót ghi danh: Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2015.

Riêng học sinh mới sẽ được thi xếp lớp vào Chủ Nhật ngày 16 tháng 8 năm 2015.

Vì số chỗ dành cho học sinh mới có giới hạn nên xin phụ huynh vui lòng ghi danh sớm.

Mọi thông tin xin liên lạc về:

 • Chùa Viên Thông: 281-829-0816
 • SC Bảo Thuần và SC Bảo Kha: 832-638-1453


 • Hình Ảnh Khai Giảng Năm Học 2014-2015 (Ngày 7/9/2014)
 • 

   
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật Đạo

  May the merit of this work
  Be shared with all beings
  So that we
  May all attain Complete Enlightenment