Viên Thông Pagoda
Thông Báo

Thông Báo:

 1. Đại Lễ Phật Đản - Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2017

Thông Báo Năm 2016:

 1. Đại Lễ Phật Đản - Chủ Nhật, Ngày 15 Tháng 5 Năm 2016

 2. Thiệp Tết Bính Thân 2016

 3. Chương Trình Tết Bính Thân 2016

 4. Thư Mời Hiệp Kỵ Và Tất Niên Xuân Bính Thân 2016

Thông Báo Năm 2015:

 1. Lương Y Võ Hoàng Yên Và Phái Đoàn Phục Hồi Chức Năng Đến Chữa Trị Tại Viên Thông Tự Ngày 6,7 Tháng 11 Năm 2015

 2. Lễ Vu Lan - Chủ Nhật, Ngày 30 Tháng 8 Năm 2015

 3. Đại Lễ Phật Đản - Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2015

 4. Lương Y Võ Hoàng Yên Và Phái Đoàn Phục Hồi Chức Năng Đến Chữa Trị Tại Viên Thông Tự Ngày 5,6,7 Tháng 5 Năm 2015

 5. Thiệp Tết Ất Mùi 2015

 6. Chương Trình Tết Ất Mùi 2015

 7. Tri Ân Công Đức

 8. Thư Mời Hiệp Kỵ và Tất Niên Xuân Ất Mùi 2015

Thông Báo Năm 2014:

 1. Thư Mời Vu Lan (Ngày 10/8/2014) và Thông Báo Khai Giảng Lớp Học Việt Ngữ (Ngày 7/9/2014)

 2. Tri Ân Công Đức

 3. Đại Lễ Phật Đản - Chủ Nhật, Ngày 11 Tháng 5 Năm 2014

 4. Thiệp Tết Giáp Ngọ 2014

 5. Chương Trình Tết Giáp Ngọ 2014

Thông Báo Năm 2013:
 1. Tiệc Chay Gây Quỹ - Thứ bảy, Ngày 12 Tháng 10 Năm 2013

 2. Khai Giảng lớp học Việt Ngữ - Chủ Nhật, Ngày 8 Tháng 9 Năm 2013

 3. Thư Mời Vu Lan - Thứ bảy, Ngày 11 Tháng 8 Năm 2013

 4. Thư Mời Đại Lễ Phật Đản - Chủ Nhật, Ngày 19 Tháng 5 Năm 2013

 5. Thiệp Thỉnh Tham Dự Lễ An Vị Phật Và Chương Trình Tết Quý Tỵ 2013

Thông Báo Năm 2012:

 1. Thư mời tham dự ngày tu học (ngày 15 tháng 4 năm 2012) 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment