Viên Thông Pagoda
Lễ Vu Lan
Phật Lịch 2558

Thư Mời Tham Dự
Lễ Vu Lan
Ngày Chủ Nhật, 30 tháng 8 năm 2015

Trân trọng kính mời chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử đến tham dự Đại Lễ Vu Lan 2015 được tổ chức tại Viên Thông Tự vào ngày Chủ Nhật 30 tháng 08 năm 2015 (Nhằm ngày 17 tháng 7 Âm lịch).

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN

09:00 sáng: Lễ quy y Tam Bảo
10:00 sáng: Pháp Thoại Vu Lan
10:00 sáng: Chánh Lễ Vu Lan và Lễ Cài Bông Hồng

Đặc biệt, trong lễ "Bông Hồng cài áo" ngày Vu Lan, hoa hồng với những màu sắc khác nhau sẽ là một biểu tượng, gợi nhắc cho những người con đang giong ruổi trên đường đời trở về chăm sóc và vun bồi hạt giống thương yêu để có thể cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đã quá vãng hay còn hiện tiền. Sẽ rất hạnh phúc cho những ai được cài lên áo một hoa hồng tươi thắm vì nó biểu hiện người con này đang có được diễm phúc khi còn có sự hiện diện của các đấng sanh thành trong cuộc đời. Kết thúc chương trình, kính mời quý Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật và văn nghệ "Tình mẹ" tại trai đường.

Lễ Khai Kinh
Báo hiếu mùa Vu Lan

 • 07:30 tối: Thứ ba và Thứ năm

  Đạo Tràng Vu Lan - Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

 • Đạo Tràng Sám Hối Thủy Sám và Đạo Tràng Địa Tạng:

  Cầu nguyện Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân sẽ được trì tụng theo thời khóa cho đến Rằm tháng Bảy.

 • Đạo Tràng Vu Lan dâng đèn cúng Phật:

  Tên người cầu nguyện sẽ được viết trên đèn. Đèn được thắp sáng trong mỗi thời khóa tu trì, nương nhờ thần lực của Chư Phật, chư Bồ Tát soi sáng khiến người cầu nguyện phát triển được tình yêu thương trí tuệ trong tự thân để chuyển hóa những chướng ngại, phiền muộn, vượt thoát bệnh tật, khổ đau ngay trong đời sống hiện tại này. Đồng thời chư hương linh cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu cùng liệt vị cô hồn, tử sĩ cũng nương vào sự hồi hướng tu tập từ bi mà cảm nhận được Phật lực gia trì siêu sanh Tịnh Độ. Mong quý Phật Tử sắp xếp thời gian để gieo duyên lành tham dự.

 • Nguyện đem những công đức này xin hồi hướng đến quý Phật tử thân tâm an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu hiền, sở cầu như ý.

 • Phiếu cầu an và cầu siêu quý vị có thể gửi về chùa trước để được cầu nguyện trong đạo tràng Sám Hối, đạo tràng Địa Tạng và đạo tràng Vu Lan. 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment