Viên Thông Pagoda
Lễ Phật Đản
Phật Lịch 2561


 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Lần thứ 2641 (Phật Lịch 2561) Tại Viên Thông Tự
17355 Groeschke Rd. Houston, TX 77084

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni

Kính thưa quý Phật tử và đồng hương

Đức Phật là Đấng Cha Lành chung bốn loại, là bậc Thầy của tất cả Thiên Nhơn. Sự thị hiện của Đức Phật là Thông Điệp Sống của Từ Bi, Trí Tuệ, bình đẳng, hòa bình cho chúng sanh trên cõi Ta Bà và ba ngàn thế giới.

Trong mùa Phật Đản năm nay, Viên Thông Tự xin được kính mời chư Tôn Đức, quý Phật tử và quý đồng hương đến tham dự Đại Lễ Phật Đản được tổ chức tại Viên Thông Tự:

17355 Groeschke Rd. Houston, TX 77084
Vào sáng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2017 (nhằm ngày 4 tháng 4 Đinh Dậu)

Kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh là dịp để mọi người con Phật trở về tắm mình trong dòng suối Từ Bi, Trí Tuệ mà Đức Phật đã khơi nguồn. Trong ý nghĩa ấy, trong ngày đại lễ Phật Đản, đón mừng ngày Phật giáng trần, Viên Thông Tự tổ chức lễ quy y cho những ai hữu duyên với Đức Phật, có được cơ hội vun bồi gốc rễ tâm linh, để trở thành một vị Phật tương lai của chính mình trong sự khởi đầu là trở về nương tựa ngôi Tam Bảo. Quý vị muốn quy y xin điện thoại hay đến chùa để ghi danh trước.

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641 (Phật lịch 2561) tại Viên Thông Tự được tổ chức với chương trình như sau:

 1. 9:30 sáng: Lễ quy y Tam Bảo
 2. 10:00 sáng: Pháp thoại Phật Đản
 3. 11:00 sáng: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641 (Phật lịch 2561)
 4. 11:30 sáng: Lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống
 5. 12:30 sáng: Cơm chay thân mật & Chương trình văn nghệ với chủ đề "Ánh Đạo Vàng Tỏa Chiếu Muôn Nơi" với những bài nhạc tâm linh mang tính chất thực tập vui tươi và đặc sắc.

Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản Viên Thông Tự xin trân trọng kính mời quý Phật tử và quý đồng hương cùng đến tham dự để cùng nhau chung một niềm vui kỷ niệm ngày Đức Phật giáng trần đem lại con đường giải thoát khổ đau cho chúng sanh và cho mọi giới.

Ngoài ra, Viên Thông Tự đã xây dựng hoàn tất An Lạc Đường, đây là nơi thờ Hương Linh và tro cốt riêng biệt và trang nghiêm.

Nhân mùa Phật Đản lần thứ 2641 (Phật lịch 2561), nương nơi năng lượng hoan hỷ của chư thiên và mọi loài trong ngày kỷ niệm đức Phật ra đời, Viên Thông Tự sẽ có:

- Lễ cầu siêu chư hương linh được thực hiện vào lúc 11:00 am Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2017

- Lễ cúng thí thực lúc 12:00 pm tại An Lạc Đường Viên Thông Tự.

Viên Thông Tự tổ chức tụng kinh Di Đà để cầu nguyện âm siêu dương thới, cầu nguyện chư hương linh sớm được siêu sanh về những cảnh giới an lành. Những thân nhân nào có hương linh đang an vị tại Viên Thông Tự xin cùng đến để đốt nén tâm hương tưởng nhớ và gởi tấm lòng thành và năng lượng thiện đến người đã khuất.

Trân trọng kính mời toàn thể quý Đồng hương, Đồng bào Phật tử và Thân hữu cùng nhau tham dự, chân thành cầu nguyện cho Đại Lễ Phật Đản được thành tựu viên mãn.

  Thay mặt Viên Thông Tự

  TKN. Thích Nữ Thanh Lương
  Mọi chi tiết xin liên lạc:
  Chùa: 281-829-0816 và 832-638-1453
  Chị Hồng Liên: 281-772-0834
  Chị Đức Hạnh: 713-202-1858 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

May the merit of this work
Be shared with all beings
So that we
May all attain Complete Enlightenment